Vòng bi - Bạc - Phớt

HOT

Bạc khế 1 phớt Ricoh 1060 / 2060/ 6500/ 7001/ 8001/ 9001

30,000 ₫

35,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503 7001/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế loại tốt 1 phớt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bạc khế 2 phớt Ricoh 1060 / 2060/ 6500/ 6502/ 7503 7001/ 8001/ 9001

45,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503 7001/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế loại tốt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bạc khế 2 phớt loại đặc biệt Ricoh 1060 / 2060/ 6500/ 6502/ 7503/...

80,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503/ 7001/ 7500/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế cải tiến có vòng bi
 • Vị trí: bạc khế nằm trên Cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bạc thải ống điếu Ricoh 1060 / 2060/ 5500/ 6001/ 7001/ 8001/ 9001

35,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 1060/ 2060/ 2075/ 6500/ 7000/ 8000/ 7001/ 6002/ 6502/ 7503
 • Đặc điểm riêng: Bạc thải ống điếu, cải tiến có vòng bi
 • Vị trí: Cụm trống
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bạc trục từ Ricoh 2000 / 2001/ 2051/ 2851/ 2852/ 3351/ 3352

70,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 1800/ 1900/ 2000/ 2001/ 2051/ 2550/ 2851/ 2852/ 3351/ 3352 
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế kèm phớt 
 • Vị trí: Cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bạc khế hộp từ Ricoh MP 4000/ 5000/ 5001/ 5002

60,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh MP 4000/5000/5001/5002
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế hộp từ loại tốt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bạc khế Ricoh 551/ 700/ 1055 ( Bạc từ) loại tốt

35,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 551/ 700/ 1055
 • Đặc điểm riêng: BẠc từ hay còn gọi là bạc khế
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bạc sấy Ricoh 2060 / 6500/ 6001/ 7001/ 6002/ 6502/ 7503

90,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 2060/ 2075/ 6500/ 7000/ 8000/ 7001/ 6002/ 6502/ 7503
 • Đặc điểm riêng: Bạc sấy Ricoh 
 • Vị trí: Cụm sấy
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bạc sấy photocopy Ricoh 1060/ 1075/ 9001

80,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 551/ 1060/ 1075/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc sấy Ricoh 
 • Vị trí: Cụm sấy
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

 

Mua hàng
HOT

Bạc sấy Ricoh 551/ 1060/ 1075/ 9001 - Tốt

80,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 551/ 1060/ 1075/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc sấy Ricoh 
 • Vị trí: Cụm sấy
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

 


 

Mua hàng
HOT

Phớt từ 8 ly TỐT Ricoh 1060 / 2060/ 2075/ 6500/ 7000/ 7001/ 6002/ 7502/...

25,000 ₫

35,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 1060 / 2060/ 2075/ 6500/ 7000/ 8000/ 7001/ 9001/6002/ 7502/ 7503
 • Đặc điểm riêng: Phớt từ loại tốt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Phớt từ 8 ly Ricoh 2060/ 2075/ 6001/ 7001/ 8001/ 9001 (Sing)

20,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 2060/ 2075/ 6001/ 7001/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Phớt từ loại tốt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng