HOT

Lô sấy Ricoh 2060 / 6500/ 8000/ 6001/ 6502/ 7503 (Sing)

160,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan

Dùng cho Ricoh: 2060 / 2075/ 5500/ 6500/ 7500/ 8000/ 6001/ 7001/ 8001/ 6002/ 7503.

LH: 024.666.03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy photocopy Ricoh 2060 / 6500/ 8000/ 6001/ 6502/ 7503 (CET)

230,000 ₫

Xuất xứ: CET

Dùng cho: Ricoh AF 2060/ 2075; MP 5500/ 6500/ 7500/ 8000/ 6001/ 7001/ 8001/ 6002/ 7502/ 7503.

LH: 024.666 03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Ricoh 2060 / 6500/ 8000/ 6001/ 6502/ 7503 (Maxstar)

270,000 ₫

Xuất xứ: Maxstar

Dùng cho: Ricoh AF 2060/ 2075; MP 5500/ 6500/ 7500/ 6001/ 7001/ 8001/ 9001/6002/ 7502/ 7503.

LH: 024.666 03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy photocopy Ricoh 551 / 1060/ 1075

250,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan

Dùng cho Ricoh aficio AF 551/ 700/ 1055/ 1060/ 1075

LH: 024.666.03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Photocopy Ricoh 1060 / 1075 / 9001/ 9002 (CET)

340,000 ₫

Xuất xứ: CET

Dùng riêng cho máy Ricoh AF 1060/ 1075; MP 9001/ 9002.

LH: 024.666.03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Photocopy Ricoh 4000 / 4001/ 5000 / 5001 / 5002 (Sing)

260,000 ₫

Xuất xứ: Sing

Dùng cho: Ricoh MP 4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002.  

LH: 024.666.03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Photocopy Ricoh 4000 / 4001/ 5000 / 5001 / 5002 (Origin)

360,000 ₫

380,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan

Dùng cho: Ricoh MP 4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002.  

LH: 024.666.03407; 024.3628.4873
 


 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Ricoh 2000Le dùng cho 1800/ 2000/ 2001/ 2501

170,000 ₫

Xuất xứ: Sing

Dùng cho: Ricoh 1600/ 1800/ 1900/ 2000Le/ 2000L2/ 2001/ 2501; Gestetner 620

LH:024.666.03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Ricoh 2000 / 2001 / 2051 (CET)

220,000 ₫

Xuất xứ: CET

Dùng cho: Ricoh 1600/ 1800/ 1900/ 2000Le/ 2000L2/ 2001/ 2501; Gestetner 620

LH:024.666.03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Ricoh 1027 dùng cho 2851/ 2852/ 3351/ 3352

260,000 ₫

Xuất xứ: Sing

Dùng cho: Ricoh 2851/ 2852/ 3351/ 3352; Gestetner 3391/ 730/ 3351/ 3350/ 2851

LH:024.666.03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Ricoh MP 3054/ 4054/ 5054 / 5055/ 6054

980,000 ₫

1,080,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan

Dùng cho: Ricoh MP 2554/ 2055/ 3054/ 3055/ 4054/ 5054/ 6054. 

LH: 024.666 03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng
HOT

Lô sấy Photocopy Ricoh 3054 / 4054/ 5054 / 5055/ 6054 (Sing)

880,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan

Dùng cho: Ricoh MP 2554/ 2055/ 3054/ 3055/ 4054/ 5054/ 6054. 

LH: 024.666 03407; 024.3628.4873
 

Mua hàng