Vật Tư Tháo Máy

Main chính (MCU) photocopy Xerox 2060/ 3060/ 3065 DC IV

5,300,000 ₫

Xuất xứ: Xerox, dùng cho Xerox 2060/ 3060/ 3065 DC IV .  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Main chính (ISS) photocopy Xerox 236/ 2005/ 2055/ 3007

5,700,000 ₫

Xuất xứ: Xerox, dùng cho Xerox 236/ 286/ 2005/ 2055/ 2007/ 3007 .  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Cụm sấy photocopy Xerox 2060/ 3060/ 3065 DC IV

3,800,000 ₫

Xuất xứ: Xerox, dùng cho Xerox 2060/ 3060/ 3065.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Cụm sấy photocopy Xerox 2060/ 3060/ 3065 DC V

4,300,000 ₫

Xuất xứ: Xerox, dùng cho Xerox 2060/ 3060/ 3065 DC V .  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Cụm sấy photocopy Xerox 3040/ 4070/ 5070

4,400,000 ₫

Xuất xứ: Xerox, dùng cho Xerox 3040/ 4070/ 5070.  LH:024.66603407; 024.36284873
Mua hàng

Cụm sấy photocopy Xerox S2011/ 2320/ 2520

3,700,000 ₫

Xuất xứ: Xerox, dùng cho Xerox S2011/ 2320/ 2520 .  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Cụm sấy photocopy Xerox S1810/ 2220/ 2240

3,400,000 ₫

Xuất xứ: Xerox, dùng cho Xerox S1810/ 2220/ 2240 .  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng