Mực - Hộp mực

Mực HA đổ Xerox - Samsung (thường)

26,600 ₫

28,000 ₫

Dùng cho các loại máy: Xerox - Samsung
  • Máy văn phòng Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in , máy photocopy Ricoh , Toshiba, Canon, Sharp , Xerox, Konica, Kyocera, HP, Samsung, Brother, Epson ... hỗ trợ, tư vấn  kỹ thuật và bảo hành dài hạn, cho đáo.

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873​
 
Mua hàng

Mực HA đổ Xerox - Brother (tốc độ cao)

30,400 ₫

32,000 ₫

Dùng cho các loại máy:Xerox - Brother (tốc độ cao)
  • Máy văn phòng Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in , máy photocopy Ricoh , Toshiba, Canon, Sharp , Xerox, Konica, Kyocera, HP, Samsung, Brother, Epson ... hỗ trợ, tư vấn  kỹ thuật và bảo hành dài hạn, cho đáo.

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873​
 
Mua hàng

Mực XP đổ Xerox - Samsung (thường)

30,000 ₫

Dùng cho các loại máy: Xerox - Samsung
  • Máy văn phòng Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in , máy photocopy Ricoh , Toshiba, Canon, Sharp , Xerox, Konica, Kyocera, HP, Samsung, Brother, Epson ... hỗ trợ, tư vấn  kỹ thuật và bảo hành dài hạn, cho đáo.

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873​
 
Mua hàng

Mực HA đổ Xerox - Samsung (thường)

26,600 ₫

28,000 ₫

Dùng cho các loại máy: Xerox - Samsung

  • Máy văn phòng Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in , máy photocopy Ricoh , Toshiba, Canon, Sharp , Xerox, Konica, Kyocera, HP, Samsung, Brother, Epson ... hỗ trợ, tư vấn  kỹ thuật và bảo hành dài hạn, cho đáo.


Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873​
 

Mua hàng

Hộp mực Xerox 3124

380,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 3124, 3125, 3117

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Hộp mực Xerox 3210

480,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 3210, 3220, 3221

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
Mua hàng

Hộp mực Xerox 3155

490,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 3140, 3155, 3160

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
Mua hàng

Hộp mực Xerox 255

420,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 202, 205, 255, 305

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
Mua hàng

Hộp mực Xerox P105

370,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 105, 158

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873

 
Mua hàng

Hộp mực Xerox 2065

1,450,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 2065, 3050, 3055

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
Mua hàng

Hộp mực Xerox 3117

390,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 3122, 3124, 3125, 3117

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
Mua hàng

Hộp mực Xerox 210

490,000 ₫

Dùng cho các máy: Xerox 210, 211, 180, 181

Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
Mua hàng