Mực - Ống Mực

Mực photocopy Canon 350g ( 2016/ 2020/ 3045/ 3530/ 2525...)

130,000 ₫

Dùng cho tất cả các máy kỹ thuật số Canon 
IR2016/2018/2020/2022/2318/2320/2420 …
IR 2230/2270/2870/3025/3035/3045…
IR 3530/ 3570/ 4570
IR 1020/1022/ 1024
IR 2535 /2545
IR 2520/2525/2530/2035/2045
LH:024.66603407; 024.36284873
Mua hàng

Mực photocopy Canon 500g (2016/ 2020/ 3045/ 3530/ 2525...)

200,000 ₫

Dùng cho tất cả các máy kỹ thuật số Canon 
IR2016/2018/2020/2022/2318/2320/2420 …
IR 2230/2270/2870/3025/3035/3045…
IR 3530/ 3570/ 4570
IR 1020/1022/ 1024
IR 2535 /2545
IR 2520/2525/2530/2035/2045
LH:024.66603407; 024.36284873
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR 2016/ 2020/ 2018N/ 2020/ 2022/ 2318/ 2420_NGP28

140,000 ₫

Dùng cho máy canon :  IR2016/2018/2020/2022/2318/2320/2420 …
Xuất xứ : Japan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR2520/ 2525/ 2530_NPG 51

180,000 ₫

Dùng cho máy canon : IR 2520/ 2525/ 2530/ 2035/ 2045
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR 2002/ 2202/ 2004/ 2204/ 2006/ 2206_NPG59

190,000 ₫

Dùng cho máy Canon : 2002/ 2202/ 2004/ 2204/ 2006/ 2206
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR 1020/ 1022/ 1024_NPG 32

190,000 ₫

Dùng cho máy Canon : IR 1020/ 1022/ 1024
Xuất xứ : Japan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR 2535/ 2545_ NPG 50

210,000 ₫

Dùng cho máy canon : IR 2535 /2545
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR 3530/ 3570/ 4570_NPG 26

260,000 ₫

Dùng cho máy canon : IR 3530/ 3570/ 4570
Xuất xứ : Japan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR 2230/ 2270 /2870/ 3025/ 3035/ 3045_NPG 25

260,000 ₫

Dùng cho máy canon : IR 2230/ 2270 /2870/ 3025/ 3035/ 3045…
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR-ADV 6055/ 6075/ 6065/ 6555i/ 6565i/ 6575i_NPG 54

540,000 ₫

Dùng cho máy Canon : Canon IR-ADV 6055/ 6075/ 6065/ 6555i/ 6565i/ 6575i
Xuất xứ: Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Mực Photocopy Canon IR 4045/ 5045/ 4051/ 4251_NPG 56

580,000 ₫

Mực NPG 56 dùng cho Canon IR 4045/ 4051
Suất xứ: Taiwan
Bảo quản: nơi thoáng mát
Mua hàng