Chip mực Photocopy Sharp AR-5316/ 5318/ 5320/ M201 (Chip mực 016)

60,000 ₫

 
Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : CET
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp  5316/ 5318/ 5320/ M201
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Sharp AR-5516/ 5520, MX206 (Chip mực 020)

50,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp 160/161/206
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy sharp AR-210/ 420/ 450U (chip mực 350)

60,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp 350/450/420
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
Mua hàng

Chíp mực photocopy sharp AR-5726/ 5731 (chip mực 312)

90,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : CET
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp AR - 5726/ 5731
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy sharp AR-5127/ M235/ M275 (chip mực 270)

90,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : CET
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp AR - 5127/M235/M275
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy sharp AR-236/ 258/ 276/ 318/ 5625/ 5631 (chip mực 310)

50,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Dùng cho các máy kỹ thuật số sharp AR-236/ 258/ 276/ 318/ 5625/ 5631 (chip mực 310)
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy sharp AR-5618/ 5620/ 5623/ 3525 (chip mực 235)

90,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp AR - 5618/5620/5623/3525
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Sharp AR-502/ 363/ 453 (chip mực 500AT)

110,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : CET
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp 500AT/502/363/453
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Sharp AR-6018/ 6020/ 6023/ 6031 (chip mực 237)

80,000 ₫

Xuất xứ : Taiwan
Thương hiệu : CET
Dùng cho các máy kỹ thuật số Sharp 5631/ 5625/ M318
LH : 024.66603407 - 0243.6284873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Sharp AR-451/ 451U (chip mực 355/455)

115,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp AR-6020/ 6023/ 6026/ 6031..  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng