Chíp mực photocopy Xerox 236/ 286/ 2005/ 2055/ 2007/ 3007

50,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC 236/ 286/ 2005/ 2055/ 2007/ 3007
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Xerox DC IV 2060/ 3060/ 3065

60,000 ₫

Dùng cho máy xerox :  DC IV 2060/ 3060/ 3065
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Xerox 2056/ 2058

65,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC 2056/ 2058 
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Xerox 5222/ 5225/ 5230/ 5325/ 5330/ 5335

130,000 ₫

Dùng cho máy xerox :Xerox 5222/ 5225/ 5230/ 5325/ 5330/ 5335
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Xerox 350I/ 450I

40,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC 350i, 450i
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Xerox 6080

120,000 ₫

Dùng cho máy xerox : 6080
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Xerox DC 4070/ 5070

60,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC 4070/5070 
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp mực photocopy Xerox DC 156/ 186/ 1005/ 1055

80,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC 156/ 186/ 1005/ 1055
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Chíp trống photocopy Xerox 236/ 286/ 2005/ 2055/ 2007/ 3007

50,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC 236/ 286/ 2005/ 2055/ 2007/ 3007
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Chíp trống photocopy Xerox DC IV - 2060/ 3060/ 3065

60,000 ₫

Dùng cho máy xerox :DC IV - 2060/ 3060/ 3065
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Chíp trống photocopy Xerox 2056/ 2058

70,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC 2056/2058 
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng

Chíp trống photocopy Xerox DC V - 2060/ 3060/ 3065

65,000 ₫

Dùng cho máy xerox : DC V -  2060/ 3060/ 3065
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 046 660 3407 – 043 628 4873
 
Mua hàng