Vòng bi - Bạc - Phớt

HOT

Bi trục khế Ricoh 1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503/ 7001/ 8001/ 9001

10,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503/ 7001/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bi khế loại tốt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bi trục khế Ricoh 551/ 700/ 1055

20,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 551/ 700/ 1055
 • Đặc điểm riêng: Bi trục khế Ricoh 
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng

Bi trục khế Ricoh 551/ 700/ 1055 (nhỏ)

20,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 551/ 700/ 1055
 • Đặc điểm riêng: Bi trục khế Ricoh 
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bi trục từ Ricoh 551/ 700/ 1055

20,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 551/ 700/ 1055
 • Đặc điểm riêng: Bi trục khế Ricoh 
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bi ép Ricoh MP 4000/ 5000/ 5001/ 5002

50,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh MP 4000/ 5000/ 5001/ 5002
 • Đặc điểm riêng: Bi ép
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bi sấy Ricoh MP 4000/ 5000/ 5001/ 5002

115,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh MP 4000/ 5000/ 5001/ 5002
 • Đặc điểm riêng: Bi sấy loại tốt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm sấy
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bi ép Ricoh 2060/ 6500/ 7001/ 7500/ 8001

35,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 2060/ 6500/ 7001/ 7500/ 8001
 • Đặc điểm riêng: Hàng mới 100%
 • Vị trí: Cụm sấy, ép
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bạc khế Ricoh 1060/ 2060/ 6500/ 7001/ 8001/ 9001 - 1 phớt (Bạc từ)

35,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503 7001/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế loại tốt 1 phớt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng
HOT

Bạc khế Ricoh 1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503 7001/ 8001/ 9001 (2 phớt)

45,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503 7001/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế loại tốt
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bạc khế Ricoh 2060/ 6500/ 6502/ 7503/ 7001/ 8001/ 9001 - 2 phớt loại...

80,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 1060/ 2060/ 6500/ 6502/ 7503/ 7001/ 7500/ 8001/ 9001
 • Đặc điểm riêng: Bạc khế cải tiến có vòng bi
 • Vị trí: bạc khế nằm trên Cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407

Mua hàng
HOT

Bạc khế Ricoh 551/ 700/ 1055 ( Bạc từ) loại tốt

35,000 ₫

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Dùng cho: Ricoh 551/ 700/ 1055
 • Đặc điểm riêng: BẠc từ hay còn gọi là bạc khế
 • Vị trí: Phớt từ nằm trong cụm từ
 • Chủng loại: Vật tư tiêu hao
 • Hà Anh cung cấp sỉ, lẻ vật tư linh kiện máy in Canon, HP, Brother…, máy photocopy Ricoh , Toshiba, Sharp ... hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC HÀ ANH

Địa chỉ: Số 170 Nguyễn An Ninh - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0988.789.656 - 024.36284873 - 024.66603407


 

Mua hàng

Bạc thải ống điếu Ricoh 1060/ 2060/ 5500/ 6001/ 7001/ 8001/ 9001

35,000 ₫

Xuất xứ: China, bạc thải ống điếu Ricoh AF 1060/ 1075/ 2060; MP5500/ 7500/ 6001/ 8001/ 9001.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng