Trống - Cụm trống

Trống photocopy Konica Minolta 161/ 162/ 163/ 210/ 211 - TN114

250,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta 161/ 162/ 163/ 210/ 211
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy konica minota Di 250/ 350/ 251/ 351/ 2510/ 3510/ Bizhub 223/...

250,000 ₫

Dùng cho máy  konica minota Di 250/ 350/ 251/ 351/ 2510/ 3510/
Bizhub 223/ 283/ 363/ 423/ 7828/ 222/ 282/ 362/ 7728
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy konica minolta 308/ 368/ 458/ 558/ 658

300,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta  308/ 368/ 458/ 558/ 658
Xuất xứ: Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873

 
Mua hàng

Trống photocopy konica minolta Bizhub 227/ 287/ 367

250,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta Bizhub 227/ 287/ 367
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy Konica Minolta 308/ 368/ 458/ 558/ 658

290,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta 308/ 368/ 458/ 558/ 658
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy Konica Minolta C220/C284/C224/C364/C454/C554 _DR 512 Màu

320,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta  C220/C284/C224/C364/C454/C554 _DR 512 Màu
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Trống photocopy Konica Minolta N410/ 411/ 511/ 611

340,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta N410/ 411/ 511/ 611
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Cụm trống từ Bizhub C224/ 284/ 364/ 454 _ DR 512_không từ

2,800,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta C224/ 284/ 364/ 454 _ DR 512_không từ
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Cụm trống từ Bizhub 223/ 283/ 363/ 423 _ DR 411_không từ

2,200,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta223/ 283/ 363/ 423 _ DR 411_không từ
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Cụm trống từ Bizhub 164/ 184/ 165/ 195/ 215/ 206/ 226 _DR 184/185 (Bao...

2,500,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta164/ 184/ 165/ 195/ 215/ 206/ 226 _DR 184/185
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Cụm Trống photocopy Konica Minolta 161/ 162/ 163/ 210/ 211

2,300,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta 161/162/163/210/211 (có gạt, Ko trống, Ko từ)
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng