Linh Kiện Khác

Bộ cao su kéo giấy photocopy Sharp 363/ 453/ 503 - kếp

450,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp M363/ 453/ 503.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Bộ cao su kéo giấy photocopy Sharp 5618/ 5620/ 5623

260,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp 5618/ 5620/ 5623.  LH:024.66603407; 024.36284873
Mua hàng

Bộ cao su kéo giấy photocopy Sharp 5516/ 5520

220,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp 5516/ 5520.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Bộ bánh răng từ Sharp AR 016 (5316/ 5320)

180,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp 5316/ 5320.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Bộ bánh răng từ Sharp AR 202 (AR 5316/5320/5516/5518)

180,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp 5516/ 5520.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Bánh răng đầu sấy 5316/ 5320

60,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp 5316/ 5320/ 5516/ 5520.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Bánh răng đầu sấy Sharp 5618/ 5620

60,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp 5618/ 5620/ 5623.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Bánh răng đầu sấy Sharp 5631/ 5731

130,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng cho Sharp 5631/ 5726/ 5731.  LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng

Cuộn dây cao áp máy photocopy Sharp

60,000 ₫

Xuất xứ: Taiwan, dùng chung các máy Sharp 5520, 5516, 5316, 5618, 5320, 5623/ 5120,5620, AR-5726/5731/6020/6026/6031, MX-M 283/363U/453/503/502/M364/365/460/464/465/560/564/565. 
LH:024.66603407; 024.36284873
 
Mua hàng