Gạt mực - Gạt beo

Gạt mực photocopy Konica Minolta 161/ 162/ 163/ 210/ 211

110,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta 161/162/163/210/211
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Gạt mực photocopy Konica Minolta Di152/ Di183/ Di1611/ Di1811/ Di2011/ 250/...

280,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta Di152/ Di183/ Di1611/ Di1811/ Di2011/ 250/ 350/ 251/ 351/ 2510/ 3510/ 164/ 184/ 195/ 215/ 235/ 7719/ 7721/ 7723
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Gạt mực photocopy Konica Minolta 420/ 421/ 500/ 501

250,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta 420/ 421/ 500/ 501
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Gạt mực photocopy Konica Minolta 222/ 282/ 362/ 7728/ 206/ 226/ 223/283/...

120,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta 222/ 282/ 362/ 7728/ 206/ 226/ 223/283/ 363/423
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Gạt mực photocopy Konica Minolta 164/ 184/ 195/ 215/ 235/ 7719/ 7721/ 7723

120,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta 164/ 184/ 195/ 215/ 235/ 7719/ 7721/ 7723
Xuất xứ : Sing
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng

Gạt mực photocopy konica Minolta Bizhub 227/ 287/ 367

100,000 ₫

Dùng cho máy Konica Minolta Bizhub 227/ 287/ 367
Xuất xứ : Taiwan
Liên hệ : 0246 660 3407 – 0243 628 4873
 
Mua hàng